ثابت ایران سیاسی اسلامی انتخابات سال آینده

ثابت: ایران سیاسی اسلامی انتخابات سال آینده انتخابات سال آینده اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای دیدنی از دختر عجیب الخلقه

«ورونیکا کمینگز »14 ساله در شهر الینکن زندگی می کند و امیدوار است تا پزشکان بتوانند وی را از دست قل انگلی اش رهایی بخشند. 

تصویرهای دیدنی از دختر عجیب الخلقه

تصویرهای دیدنی از دختر عجیب الخلقه

عبارات مهم : اندام

«ورونیکا کمینگز »14 ساله در شهر الینکن زندگی می کند و امیدوار است تا پزشکان بتوانند وی را از دست قل انگلی اش رهایی بخشند.

به گزارش ایلنا، این دختر کوچک به علت داشتن زائده های متفاوت از جفت به دنیا نیامده اش در ناحیه قفسه سینه سکم دچار اندام های زائدی همچون دست شده است است.

با انتشار تصویرهای این دختر عجیب الخلقه در اینترنت یک پزک بیان کرده است که اندام های زائد قل انگلی به آسانی قابل برداشتن بوده لیکن اندام های حیاتی این دختر را ترساندن نمی کند و امیدوار است این جراحی هر چه سریعتر صورت پذیرد.

تصویرهای دیدنی از دختر عجیب الخلقه

«ورونیکا کمینگز »14 ساله در شهر الینکن زندگی می کند و امیدوار است تا پزشکان بتوانند وی را از دست قل انگلی اش رهایی بخشند. 

اطلاع نیوز

واژه های کلیدی: اندام | اینترنت | دختر عجیب الخلقه | اخبار گوناگون

تصویرهای دیدنی از دختر عجیب الخلقه

تصویرهای دیدنی از دختر عجیب الخلقه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs