ثابت ایران سیاسی اسلامی انتخابات سال آینده

ثابت: ایران سیاسی اسلامی انتخابات سال آینده انتخابات سال آینده اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی ضعف حافظه ناشی از حاملگی تأیید شد

بسیاری از زنان باردار از کم کردن و ضعف حافظه خود شکایت دارند و حالا مشخص شده است این پدیده واقعی است و می توان آن را در آینده اندازه گیری کرد.

ضعف حافظه ناشی از حاملگی تأیید شد

ضعف حافظه ناشی از حاملگی تأیید شد

عبارات مهم : تمرکز

بسیاری از زنان باردار از کم کردن و ضعف حافظه خود شکایت دارند و حالا مشخص شده است این پدیده واقعی است و می توان آن را در آینده اندازه گیری کرد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، محققان استرالیایی دانشگاه دیکین می گویند کم کردن حافظه ناشی از حاملگی یک بیماری واقعی است و در این اوضاع عملکرد بخش هایی از مغز مختل می شود که صرفا محدود به نگهداری از اطلاعات و حفظ حافظه هم نیست.

ضعف حافظه ناشی از حاملگی تأیید شد

برای بررسی این عنوان عملکرد حافظه ۷۰۹ زن باردار و ۵۲۱ زن غیرباردار با یکدیگر مقایسه و اثبات شد که زنان باردار در انجام وظایفی که مستلزم استفاده از حافظه، تمرکز بر روی موضوعی خاص، تصمیم گیری و برنامه ریزی و جلوگیری از بروز احساسات است ضعیف تر عمل می کنند.

البته زنان حامله حتی در چنین شرایطی نیز قادر به انجام امور روزانه و زندگی عادی خود هستند و پرسشها یادشده به معنای مختل شدن حیات آنها نیست. توصیه کلیدی آن است که زنان حامله جهت انجام امور روزانه باید تمرکز و دقت بیشتری نسبت به شرایط عادی داشته باشند.

بسیاری از زنان باردار از کم کردن و ضعف حافظه خود شکایت دارند و حالا مشخص شده است این پدیده واقعی است و می توان آن را در آینده اندازه گیری کرد.

پیش از این ثابت شده است بود که در دوران حاملگی فعالیت بخش خاکستری مغز که وظیفه پردازش اطلاعات اجتماعی و انجام کارکردهای حافظه را بر عهده دارد، کم کردن می یابد و همین امر تغییراتی را در الگوهای خواب، نگرانی و میزان حال و حوصله زنان حامله ایجاد می کند.

واژه های کلیدی: تمرکز | حافظه | حامله | باردار | حاملگی | روزانه | اطلاعات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs