ثابت ایران سیاسی اسلامی انتخابات سال آینده

ثابت: ایران سیاسی اسلامی انتخابات سال آینده انتخابات سال آینده اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث ناکامی مرد شرور در آدم ربایی سریالی

مرد شروری که با قصد انتقام‌گیری از دو مرد آنها را در خیابان با ضربه‌های چاقو زخمی کرده بود و با همدستانش قصد ربودنشان را داشت، با هوشیاری مردم ناکام ماند.

ناکامی مرد شرور در آدم ربایی سریالی

عبارات مهم : ایران

مرد شروری که با قصد انتقام گیری از دو مرد آنها را در خیابان با ضربه های چاقو زخمی کرده بود و با همدستانش قصد ربودنشان را داشت، با هوشیاری مردم ناکام ماند.

به گزارش جام جم، اوایل تیرامسال مردی با حضور در شعبه 9 بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران ازچهارمرد به اتهام اقدام جهت آدم ربایی شکایت کرد.

شاکی به بازپرس سهرابی گفت: درغرب پایتخت کشور عزیزمان ایران مغازه تهیه غذا دارم وخودم هم سفارش ها را جهت مشتریان می بردم. آن روزمردی با مغازه ام تماس گرفت و تلفنی سفارش چند پرس غذا داد. من هم غذاها را روی موتورسیکلتم گذاشتم و به یکی از محله های غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران بردم. بعداز رفتن به آنجا، موتورم را در کنار خیابان پارک کرده و با برداشتن غذاها پیاده شدم.

ناکامی مرد شرور در آدم ربایی سریالی

وی افزود: منتظر سفارش دهنده بودم که خودروی پرایدی در نزدیکی ام توقف کرد. همان موقع چهارمرد که یکی از آنها چاقویی به دست داشت از ماشین پیاده شدند و به سمتم آمدند. آنها بی آن که حرفی بزنند، مرا به باد کتک گرفتند. یکی از آنها با ضربه چاقو زخمی ام کرد. در جدال با آنها بودم که مردان شرور مرا به سمت ماشین بردند.

در حالی که زخمی بودم، داد و فریاد راه انداختم، چند رهگذر به کمکم آمدند و مرا از دست آنها نجات دادند. متهمان هم سریع از محل فرار کردند. مردم مرا به بیمارستان انتقال یافته کردند که با تلاش پزشکان از مرگ، جان سالم به در بردم.

مرد شروری که با قصد انتقام‌گیری از دو مرد آنها را در خیابان با ضربه‌های چاقو زخمی کرده بود و با همدستانش قصد ربودنشان را داشت، با هوشیاری مردم ناکام ماند.

با دستور بازپرس جنایی، تحقیقات ماموران پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت شناسایی ودستگیری آدم رباهای فراری شروع شد. جست وجوها در این باره ادامه داشت تا این که چند روز پیش یکی ازآدم رباها که مردی سابقه دار و شرور بود، در جریان تحقیقات پلیسی بازداشت شد.

متهم با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی شد و با اعتراف به اقدام جهت ربودن شاکی به افسر تحقیق گفت: من از طریق دوستانم متوجه شده است بودم شاکی به دوستانم که جهت خرید غذا به مغازه اش رفته بودند، راجع به من حرف های نامناسبی زده و بد گویی کرده هست. با شنیدن این حرف ها تصمیم گرفتم از مرد مغازه دار انتقام بگیرم.

وی افزود: عنوان را با دوست خلافکارم در میان گذاشتم که او قبول کرد کمکم کند و با سوار شدن به خودروی پرایدمان به غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران رفتیم. بعدبا تهیه غذایش تماس گرفته و سفارش غذا دادیم. زمانی که او آمد، ما دو نفری به او حمله کرده و کتکش زدیم. بعد من با چاقو زخمی اش کردم. می خواستیم دو نفری با ربودن وی، او را به اطراف شهر انتقال یافته کرده و بشدت کتکش بزنیم که دیگر پشت سرم بدگویی نکند که مردم سر رسیدند و او را نجات دادند. ما هم از وحشت فرار کردیم. مدتی آفتابی نبودیم تا این که دوستم در جریان درگیری با چندینه نفراز اراذل و اوباش به قتل رسید من و دوست فوت شده است ام در این ماجرا نقش داشتیم و افراد دیگری با ما نبودند.

ناکامی مرد شرور در آدم ربایی سریالی

تحقیقات از مرد آدم ربا در حالی ادامه داشت که مرد دیگری نیز با حضوردر پلیس آگاهی از این مرد به اتهام اقدام جهت آدم ربایی و زخمی کردن وی، شکایت کرد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: من در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران زندگی می کنم. یک روز هنگام عبور از خیابان، مردی چپ چپ به من نگاه کرد. اول توجهی نکردم و به راهم ادامه دادم تا این که در میانه راه همان مرد غریبه به سمتم آمد و گفت آیا او را نگاه کرده ام. هر چه گفتم اشتباه می کند و من نگاهم به او نبوده و وی را نمی شناسم، توجهی نکرد.

مرد شروری که با قصد انتقام‌گیری از دو مرد آنها را در خیابان با ضربه‌های چاقو زخمی کرده بود و با همدستانش قصد ربودنشان را داشت، با هوشیاری مردم ناکام ماند.

وی افزود: آن مرد با چاقویی که داشت به من حمله و بشدت زخمی ام کرد. بعد خودرویی آمد و او مرا کشان کشان به سمت آن برد تا داخل ماشین بیندازند که با دیدن چند رهگذر ترسیدند و بعد از رها کردن من متواری شدند. از طریق پلیس متوجه شدم یکی از آن دو مرد بازداشت است که اکنون از او شکایت دارم.

زمانی که این مرد در مواجهه حضوری با متهم پرونده قرار گرفت، او را شناخت. این در حالی بود که متهم در جریان تحقیقات به زخمی کردن و اقدام جهت ربودن شاکی اعتراف کرد.

ناکامی مرد شرور در آدم ربایی سریالی

برای شرور آدم ربا قرارقانونی در حالی صادر شده است که پلیس در حال بررسی این عنوان است که آیا همدست او در جریان درگیری خیابانی کشته شده است است یا نه؟

واژه های کلیدی: ایران | خیابان | تحقیقات | خیابانی | آدم ربایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs